The best bookmaker bet365

Дървен материал от www.emsien3.com

  • API - American Petroleum institute Америкийн нефть судлалын хүрээлэн. Дэлхийн нефтийн гаралтай бүтээгдэхүүнä чанарын  зэрэглэл тогтоодог албан   ёсны байгууллага.
  • SAE - Society of Automotive Engineers АНУ-ын автомашины инженерийн холбоо. Моторын тосны зууралдлагын чанар , индексийг тогтооно.
  • ILSAC - Олон улсын стандарт хэмжил зүйн холбоо. Чанарын шаардлага хангасан эсэхийг тогтооно.
  • SAE 5W30 - W- Winter буюу өвөл
GASOLINE
- үсэг нь бензин хөдөлгүүрт зориулсан моторын тос  болохыг тодорхойлно. Бензин хөдөлгүүрт автомашинд зориулсан моторын тосны саван  дээр  S үсэг  байх ба хоёр  дахь  үсэг нь чанарын зэрэглэлийг зааж байдаг.
 
GASOLINE
S - үсэг нь бензин хөдөлгүүрт зориулсан моторын тос болохыг тодорхойлно.
 
DIEZEL
C - үсэг нь дизелü хөдөлгүүрт зориулсан моторын тос болохыг тодорхойлно. Дизелü хөдөлгүүрт  автомашинд зориулсан моторын тосны саван дээр C үсэг заавал байх бөгөөд хоёр дахь үсэг нь API -   гаас олгодог чанарын зэрэглэлийг  тодорхойлж байдаг.

Online bookmaker Romenia betwin365.webs.com